CONGRATULATIONS TO THE 2022 DISTRICT II BASEBALL CHAMPIONS
A – MMI (COACH CORY ROGERS)
AA – HOLY CROSS (COACH SANDY MENICHETTI)
AAA – LAKE-LEHMAN (COACH MICHAEL SHOLTIS)
AAAA – WYOMING AREA (COACH ROB LEMONCELLI)
AAAAA – NORTH POCONO (COACH BRIAN JARDINE)
AAAAAA – HAZLETON AREA (COACH RUSS CANZLER)

2022 District II Baseball A
2022 District II Baseball AA
2022 District II Baseball AAA
2022 District II Baseball AAAA
2022 District II/IV Baseball AAAAA
2022 District II/IV Baseball AAAAAA